"Trollspel"

En barnpjäs av Leif Johansson

En grupp bestående av 10 skådespelare i åldrarna 8-26 år med Ann-May Söderström som regissör och Jenny Dahl som behjälplig med kläder och sufflering.

Pjäsen repeterades in till Barnteaterfestivalen 17-19/11 1989(i samband med Nya Folkets Hus 10-årsjubileum) i Motala Folkets Hus. Spelades ytterligare vid två tillfällen.

Trollspel_1.jpg

Till höger i bakre raden ser vi pjäsens regissör Ann-May Söderström och längst bak Stefan Johansson. Längst fram på golvet sittar "Fisken" I övrigt vill redaktören få hjälp med att sätta namn på övriga personer. Skicka ett mail!

 
stäng